Mokslinė konferencija „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?“

Į konferenciją kviečiame registruotis komunikacija@siluva.lt 
VDU Katalikų teologijos fakultetas, VšĮ Šiluvos piligrimų centras, Raseinių rajono savivaldybė ir VšĮ Atrask Raseinius kviečia į tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją Šiluvoje „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?“ 2021 m. birželio 11 d. Konferencija vyks nuotoliniu būdu.

Programa:
12:00 – 12:20 Konferencijos atidarymas
12:20 – 12:50 „Piligrimystės kaip ryšių kūrimas: einantieji ir priimantieji“. Dr. Jūratė Micevičiūtė
12.50 – 13:05 „Homo viator. Kas paverčia gyvenimą piligrimyste?“. Prof. dr. Žanete Narkeviča, Rygos aukštasis religijos mokslų institutas, Latvija
13:05 – 13:20 „Antropologiniai, humanistiniai ir socialiniai religinio turizmo aspektai“. Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
13:20 – 13:35 „Piligrimystė ir polimorfinis turizmas visuomenėje po pandemijos: iššūkiai ir perspektyvos“. Prof. dr. Christos Tsironis, Salonikų Aristotelio Universitetas, Graikija
13:35 – 13:50 „Ką postmodernioje visuomenėje reiškia Pasaulio jaunimo dienos?“. Prof. dr. Elzbieta Osewska, Tarnuvo taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija
13:50 – 14:05 Diskusija
14:05-14:20 pertrauka
14:20 – 14:35 „Piligrimystė kaip proga mistagogijai. Egerijos pavyzdys XXI-ame amžiuje“. Mag. Gintaras Sungaila, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
14:35 – 14:50 „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – liaudiškojo pamaldumo ir kultūros dermė bei laiko iššūkiai“. Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, Klaipėdos universitetas, Lietuva
14:50-15:05 „Klajojimo reiškinys kaip indėlis į piligriminių kelionių teologiją“. Prof. dr. Modris Lacis, Rygos teologijos institutas, Latvija
15:05 – 15:20 „Piligrimystė palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio kančios keliais“. Kun. lic. Nerijus Pipiras, LSMU Kauno klinikų kapelionas, Lietuva
15:20 – 15:35 „Krikščionių piligriminės vietos ir (ne)byli komunikacija“. Laurynas Jacevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva
15:35 – 15:50 Diskusija
15:50– 16:20 Konferencijos uždarymas