Saločių Šv. Juozapo bažnyčia

Šv. Juozapo bažnyčia yra Pasvalio rajono savivaldybės Saločių miestelyje. 1514 m. Barbora Pečkaitė, pagerbdama savo mirusio brolio atminimą, įsteigė parapiją ir užrašė Saločių dvaro žemės ir miško. Pirmosios Saločių bažnyčios buvimo vieta nežinoma. XVI. a. reformacijos laikotarpiu, Radvilos atėmė Saločių katalikų bažnyčios turtus, ją nugriovė ir jos vietoje pastatė evangelikų reformatų maldos namus. 1644 m. katalikai atsikovojo iš Radvilų žemes ir buvusį bažnyčios turtą, ir buvo pastatyta katalikų bažnyčia. 1944 m. liepos 26 d. bažnyčia sudegė. Nauja bažnyčia įrengta 1945 m., mūrinėje dviaukštėje klebonijoje.

Saločių St Joseph's Church is located in Saločiai, in Pasvalys district municipality. Barbora Pečkaitė, in honor of her dead brother's remembrance, set up a parish and recorded her land and forest for Saločai estate, in 1514. The first place of Saločiai church is unknown. XVI a.  during the Reformation, Radvila seized the wealth of the Catholic Church, demolished it and built a prayer house for evangelical reformers in this place. The Catholics took refuge from the lands of Radvila and the former church property, and a Catholic church was built in 1644. On 26th of July, 1944,  the church burned down. The new church was built in 1945, in a brick two storey rectory.

Saločių Šv. Juozapo bažnyčia

Mūšos g. 1, Saločiai LT–39423 Pasvalio r.

Darbo laikas

Sekmadieniais: 11 val.
Šeštadieniais: 11 val.
Šiokiadieniais išskyrus pirmadienį - 8 val., gegužę - 18 val.