Vienuolio Ambrozijaus Jurgio Pabrėžos kapas, koplytėlė

Kretingos senosiose kapinėse palaidotas Jurgis Ambrozijus Pabrėža (1771–1849) – vienuolis pranciškonas, mokslininkas botanikas, liaudies gydytojas.
1933 m. vienuolyno gvardijonas ant J. Pabrėžos kapo pastatė neogotikos stiliaus mūrinę, iš atskirų konstrukcijų sumontuotą, koplyčią.
Koplyčia ilgą laiką nebuvo tvarkyta profesionalių restauratorių, iniciatyvos imdavosi tik pavieniai meistrai. 2013 m. rudenį restauratoriai sutvirtino įskilusią sieną, atkūrė švč. Mergelės Marijos paveikslą, atnaujino vieno angelo skulptūrą, nuvalė samanas nuo skulptūrų.

Vienuolio Ambrozijaus Jurgio Pabrėžos kapas, koplytėlė

Vilniaus g. 19A, Kretinga