Švento Jokūbo Kauno kelias: maršrutas Raudondvaris – Pažaislis laukia piligrimų

Piligrimai žino, kad per Lietuvos teritoriją driekiasi keturi tarptautiniai, Europos kultūros kelių instituto sertifikuoti Šv. Jokūbo keliai: Žemaitijos/Karaliaučiaus (ilgis – 269 km), Šiaulių (403 km), Kauno (410 km) ir Vilniaus (493 km). Jie visi prasideda Latvijos–Lietuvos pasienyje ir baigiasi Lietuvos–Lenkijos pasienyje. Turime ir vidaus maršrutą, jungiantį vienuolika Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių – Šv. Jokūbo žiedą, kurio ilgis – 1056 kilometrai.

Pastebima, kad pastaraisiais metais vis didesnio populiarumo sulaukia keletas Šv. Jokūbo Kauno, Šiaulių ir Vilniaus kelių maršrutų, tai Raudondvaris – Pažaislis, Vilnius – Trakai, Inturkė – Molėtai – Alanta, Veliuona – Vilkija, Šilutė – Švėkšna, Pivašiūnai – Alytus, Pažaislis – Birštonas, Punia – Alytus,  taip pat Merkinė – Liškiava – Druskininkai.

Sv Jokubo kelio piligrimai Piligrimo pasas

Norime plačiau ir detaliau pristatyti maršrutą Raudondvaris – Pažaislis, kuris eina per Kauną – antrą pagal dydį Lietuvos miestą, esantį Nemuno ir Neries upių santakoje, su XIV amžių menančia Kauno pilimi, senamiesčiu, turtinga architektūra, M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, unikaliu Velnių muziejumi, kuriame surinkta daugiau nei 3 000 eksponatų kolekcija.

Piligrimai žygį Švento Jokūbo keliu  Raudondvario – Pažaislio maršrutu pradeda  Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, kuri stovi Nevėžio slėnio dešiniajame krante. Bažnyčia turi neobaroko ir neoklasicizmo bruožų, dvibokštė. Bažnyčioje yra Aleksandro Sledzinskio piešti Kryžiaus kelio stočių paveikslai.  Šoniniame altoriuje yra italų skulptoriaus I. Pampalonio sukurti Vandos Tiškevičienės ir jos sūnaus Mykolo Tiškevičiaus, anūko žmonos Elzbietos Klaros Bankroft-Tiškevičienės antkapiniai paminklai. Prie senosios bažnyčios buvusiame Tiškevičių mauzoliejuje buvo palaidotas ir pats bažnyčios fundatorius Benediktas Emanuelis Tiškevičius.

Raudondvario baznycia Sv Jokubo kelyje

Sv Jokubo keliu Raudondvaris                 

Raudondvaryje piligrimai turi galimybę pasigrožėti ir didžiule dvaro teritorija, apžiūrėti dvaro rūmus,  kartu  su  3,8  ha parko teritorijoje išsidėsčiusiais dviem oficinų pastatais, oranžeriją, arklides, ledainę. Visa tai sudaro vieningą  dvaro ansamblį. Valdant grafams Tiškevičiams ši pilis  tapo ištaiginga rezidencija, kurioje buvo sukauptos didžiulės paveikslų, meno dirbinių, retų knygų bei egzotiškų augalų ir gyvūnų kolekcijos.

Sv Jokubo kelias Raudondvario dvaras

Raudondvario dvare Sv Jokubo kelias                 

Iš Raudondvario dvaro piligrimai keliauja per Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinį ir kirtę nuostabaus grožio Nevėžio upę pasiekia Kauną. Vienoje pusėje – didžiulis Lampėdžio  ežeras, kitoje  žaliuojantys medžiai. Pirmiausia Kauno senamiestyje  piligrimai pasiekia pilį. Kauno pilis yra seniausia išlikusi mūrinė pilis Lietuvoje. Nemuno ir Neries santakoje pastatyta pilis pirmą kartą paminėta 1361 m. 

Kauno pilis Sv Jokubo kelias

Kauno pilis Sv Jokubo kelias Lietuvoje            

Nemuno ir Neries santakoje Šv. Jokūbo kelio piligrimai gali  aplankyti  ir  vieną seniausių Kauno bažnyčių – Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčią ir vienuolyną. Tai mūrinė, gotikinė  bažnyčia ir vienuolynas, vienas didžiausių (be pilies) mūro pastatų kompleksas Kaune. 2017 metais Nemunu, pagal senovinę tradiciją, Kauną pasiekė ypatingas svečias – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu iš Gniezno miesto parvežta Baltijos kraštų misionieriaus šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija. Ordino riteriai ją perdavė broliams pranciškonams saugoti ir gerbti Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, Švenčiausiosios Trejybės altoriuje.

Sv Jurgio baznycia Sv Jokubo kelias

Senamiestyje Šv. Jokūbo kelio piligrimams siūloma aplankyti ir Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Tai vienintelė Lietuvoje gotikos stiliaus bazilikinė bažnyčia. Kelis kartus ją rekonstravus, įgavo renesanso ir baroko bruožų. Katedra turi devynis altorius, zakristija perdengta krištoliniais skliautais. Pietinėje sienoje yra kunigo poeto Jono Mačiulio – Maironio kapas. Arkikatedroje palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Kauno Katedra Sv Jokubo kelias

Taip pat galima aplankyti ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčią. Tai yra pats seniausias Kaune ankstyvosios gotikos paminklas. Vytautas Didysis šią bažnyčią, kuria kiek vėliau pradėjo rūpintis jo paties iš Vilniaus pakviesti pranciškonų vienuoliai, pastatydino 1400 metais. Juozas Tumas-Vaižgantas ją švelniai vadino tiesiog Vytautine.

Vytauto baznycia Svento JOkubo kelias

Vytauto baznycia Sv Jokubo keliu                 

Pasivaikščiojus Kauno rotušės aikštėje, pasivaišinus šalia esančiose mažose kavinukėse kvapnia kava ir bandelėmis, besidominantiems  menu piligrimams siūloma keliauti toliau į centrinę Kauno gatvę – Laisvės alėją, kur netoliese galima aplankyti nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, M. Žilinsko  dailės  galeriją, vienintelį pasaulyje Velnių muziejų, Vytauto Didžiojo karo muziejų,  kurio ekspoziciją sudaro archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos rinkiniai, pasakojantys apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą. 

Ciurlionio muziejus Sv Jokubo kelyje                 

Lankantis Kaune piligrimams tiesiog būtina aplankyti Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką. Šios  šventovės statybos ir atstatymo istorija vaizdžiai atspindi visos lietuvių tautos XX amžiuje nueitą kelią. Amžiaus pradžioje Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kilo sumanymas Žaliajame kalne pastatydinti gražią bažnyčią kaip Lietuvos nepriklausomybės paminklą. 2015 m. sausio 20 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežius Pranciškus suteikė bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. 

Prisikelimo bazilika Sv Jokubo kelias

Neatleistina Šv. Jokūbo kelio piligrimui būnant Kaune neužkopti į Napoleono kalną. Napoleono kalnu vadinamas Jiesios piliakalnis. Atvykusius prie piliakalnio lankytojus pasitinka didžiulė 6 metrų pločio ir 3 metrų aukščio garsaus paveikslo reprodukcija. Kūrinio kopija vaizduoja 1812 m. birželio 24 dieną, kuomet Prancūzijos imperatoriaus Napoleono vadovaujama Didžioji armija pasiekė Kauną ir pastatė tris pontoninius tiltus per Nemuną. Kariuomenės persikėlimą stebėjo pats imperatorius. 

Napoleono kalnas Sv Jokubo kelias

Napoleono kalnas Sv Jokubo kelyje

Piligrimų žygis baigiamas Pažaislio vienuolyne – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje su Kamaldulių vienuolynu, esančiu Pažaislyje, Kauno marių pusiasalyje. Vienuolyno ansamblis laikomas vienu geriausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje. Daug piligrimų čia sutraukia Gražiosios Meilės Motinos  paveikslas, populiariai vadinamas Kamaldulių Dievo Motinos paveikslu. Tai ne  tik valstybės  saugomas kultūros paveldo ansamblis, bet  ir  veikiantis  vienuolynas,  kuriame  gyvena,  juo rūpinasi bei išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Jame veikia muziejus, vykdoma edukacija, rengiamos  rekolekcijos. 

Pazaislis Sv Jokubo kelias

Nakvynei Šv. Jokūbo kelio piligrimai laukiami Pažaislyje Kamaldulių vienuolyne, svečių namuose “Domus Pacis” prie Šv. Jurgio bažnyčios, “Domus Kaunensis” prie Kauno arkivyskupijos kurijos. Šv. Jokūbo kelio piligrimų pasus rasite ir maršruto pradžioje, ir jo pabaigoje.

Sv Jokubo kelias nakvyne Kaune

Gero kelio, piligrimai, buen camino! Tarptautinio Šv. Jokūbo Kauno kelio maršrutas Raudondvaris – Pažaislis laukia jūsų visais metų laikais. 


Straipsnio ir nuotraukų autorė – Birutė Nenortaitė