Šv. Jokūbo muzikos festivalis pasiekė Šiluvą ir jos šventovę

Šiandien koncertą "Angelų giesmės" surengė valstybinis choras “Vilnius” (vadovas - Artūras Dambrauskas), atlikęs V. Augustino, A. Šnitkės, R. Ščedrino, D. Zakaro ir kitų autorių sakralinę muziką. 
Ta proga su Dainiumi Varnu, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos nariu, įteikėme Šv. Jokūbo kelio ženklus Šiluvos šventovės klebonui kun. Erastui Murauskui. Koncerte buvo malonu matyti Raseinių rajono savivaldybės merą p. Algirdą Gricių. 
Ačiū visiems, kurių nuoširdžių pastangų dėka koncertas įvyko ir pavyko.