Šv. Jokūbo kelyje Seirijų, Panevėžio, Miroslavo, Kauno ir Inturkės žygeiviai

Gegužės 15 dieną į Šv. Jokūbo kelią žygiui stojo Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų gimnazistai ir mokytojai, vadovaujami mokytojos Redos Tarasevičiūtės. Žygyje dalyvavo 65 dalyviai, jų maršrutas driekėsi nuo Metelių iki Kryžių bažnyčios.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenės nariai į Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetę įsijungė gegužės 16 dieną, jų žygio maršrutas driekėsi nuo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros iki Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios, iš ten – atgal pėsčiomis į Panevėžį. Gimnazijos kapelionas kunigas Tomas Pauliukėnas tokiam žygiui vadovauja jau antrus metus iš eilės. Žygyje šiemet dalyvavo 102 gimnazijos bendruomenės nariai. Šv. Jokūbo kelio ambasadorių sertifikatus jiems įteikė estafetės globėja europarlamentarė Laima Andrikienė.   

Gegužės 17 dieną įvyko net du estafetės žygiai. Tą dieną į Šv. Jokūbo kelius stojo 30 Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos gimnazistų, jų mokytojų bei jaunųjų šaulių, taip pat 40 Kauno technologijos universiteto (KTU) Inžinerijos licėjaus bendruomenės atstovų, vadovaujamų direktoriaus pavaduotojos Danguolės Zalapūgienės. Miroslavo piligrimai sėkmingai pėsčiomis įveikė 13 kilometrų Šv. Jokūbo kelio atkarpą Papėčių piliakalnis – Obelninkėliai – Mociškėnai – Arciškonys – Miroslavas, piligrimams vadovavo Miroslavo gimnazijos mokytoja Aušra Asakavičienė.

Molėtų rajono Inturkės pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai į Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetę įsijungė gegužės 21 dieną. Vadovaujami mokyklos direktorės  Nijolės Žemčiugovienės ir Inturkės klebono kunigo Povilo Stankevičiaus per 30 jaunųjų piligrimų ir jų mokytojų sėkmingai įveikė Šv. Jokūbo kelio Vilniaus atšakos dalį Inturkė – Rudesa. Prie šio piligrimų žygio sėkmės prisidėjo talkininkai – Inturkės seniūnė Almutė Navickienė ir Algimantas Pečiukaitis, ačiū jiems.