Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos visuotinis susirinkimas

Visuotiniame susirinkime dalyvavo 19 (devyniolika) Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atstovų iš 22  (dvidešimt dviejų) savivaldybių, asociacijos narių. Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos ataskaitiniame susirinkime taip pat dalyvavo ir Europos Parlamento narė, EP parlamentarų grupės „Europos turizmo, kultūros paveldo, Šv. Jokūbo ir kitų Europos kultūros kelių vystymas" narė dr. Laima Andrikienė.

 DARBOTVARKĖ:

 • Kvorumo buvimo patikrinimas, visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas, pritarimas darbotvarkei.
 • - Europos Parlamento narės, EP parlamentarų grupės „Europos turizmo, kultūros paveldo, Šv. Jokūbo ir kitų Europos kultūros kelių vystymas" narės dr. Laimos ANDRIKIENĖS sveikinimas
 • - Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidento, Panevėžio m. mero Ryčio Mykolo RAČKAUSKO ataskaitinis pranešimas:
 • Informacija apie naujus asociacijos narius;
 • Informacija apie Prancūzijoje vykusios Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos generalinės asamblėjos, vykusios birželio 2-6 dienomis Prancūzijoje, sprendimus;
 • 2017 m. asociacijos finansinės veiklos ataskaita;
 • Dėl Lietuvos Šv. Jokūbo kelio piligrimo paso.
 • Dėl asociacijos nario mokesčio keitimo;
 • - Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos valdybos pirmininko, Alytaus r. savivaldybės mero Algirdo VRUBLIAUSKO ataskaitinis pranešimas apie Šv. Jokūbo kelią Alytaus rajone
 • - Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atsakingojo sekretoriaus Žygimanto GUDIŠAUSKO pranešimas apie numatomus projektus ir veiklas
 • - Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto nario Dainiaus VARNO pranešimas apie federacijos veiklą ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos dalyvavimą joje
 • - Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentės Birutės NENORTAITĖS pranešimas apie asociacijos veiklą ir bendradarbiavimą su Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija
 • - Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininko Valdo KILPIO pranešimas apie Šv. Jokūbo kelią ir Šv. Jokūbo kelio objektų žymėjimą Kaune
 • - Panevėžio miesto turizmo informacijos centro direktorės Daivos TANKŪNAITĖS pranešimas apie sakralinį turizmą
 • - Šiaulių miesto turizmo informacijos centro direktorės Rūtos STANKUVIENĖS pranešimas „Ką ir kaip pasakojame apie sakralias vietas piligrimui, turistui? Kryžių kalno atvejis“
 • - Diskusija, pasisakymai.

 

 1. Kvorumo buvimas, visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas, pritarimas darbotvarkei.

NUTARTA. Kvorumas patvirtintas. Visuotinio susirinkimo pirmininku išrinktas Rytis Mykolas Račkauskas. Visuotinio susirinkimo sekretoriumi išrinktas Žygimantas Gudišauskas.

 1. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė išsamią asociacijos veiklų ataskaitą už 2017 metus. Asociacijos nariams buvo pristatytos naujos Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narės, informacija apie buvusius renginius, asociacijos partnerius, ženklinimo darbus ir kitas veiklas, kurios buvo įgyvendintos 2017 metais.

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai nutarė pritarti Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko ataskaitiniam pranešimui už veiklas, įgyvendintas 2017 metais.

 1. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė išsamią asociacijos finansinę ataskaitą už 2017 metus.

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko pristatytai finansinei ataskaitai už 2017 metus. Papildomų klausimų asociacijos nariai neturėjo.

 1. SVARSTYTA. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė Lietuvos Šv. Jokūbo kelio piligrimų paso projektą, dizainą ir maketą.

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai nutarė pritarti Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko pristatytam Lietuvos Šv. Jokūbo kelio paso projektui, papildomų klausimų nebuvo užduota.

 1. SVARSTYTA. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pasiūlė nustatyti pastovų metinį Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narystės mokesčio dydį – 500 Eur., ir palikti galioti vienkartinį stojimo į asociaciją mokestį 100 Eur.

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko pasiūlytam metiniam asociacijos narystės mokesčio keitimui.

 1. PASISAKYMAI. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos visuotinio susirinkimo metu pranešimus apie Šv. Jokūbo kelią Lietuvoje skaitė: Europos Parlamento narė, EP parlamentarų grupės „Europos turizmo, kultūros paveldo, Šv. Jokūbo ir kitų Europos kultūros kelių vystymas" narė dr. Laimos Andrikienė; Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos valdybos pirmininkas, Alytaus r. savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas kalbėjo apie Šv. Jokūbo kelią Alytaus rajone; Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atsakingasis sekretorius Žygimantas Gudišauskas pristatė informaciją apie numatomus asociacijos projektus ir veiklas, pristatyta Kultūros paveldo departamentui pateikta paraiška gauti finansavimą Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos skaitmeninės platformos žemėlapiio finansavimui gauti; Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narys Dainius Varnas pristatė informaciją apie tarptautinį „Creative Loci Iacobi“ projektą; Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentė Birutė Nenortaitė skaitė pranešimą apie asociacijos veiklą, jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių žygius ir bendradarbiavimą su Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija; Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininkas Valdas Kilpys skaitė pranešimą apie Šv. Jokūbo kelio objektų žymėjimą bronzinėmis kriauklėmis; Panevėžio miesto turizmo informacijos centro direktorė Daiva Tankūnaitė skaitė pranešimą apie sakralinį turizmą; Šiaulių miesto turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė skaitė pranešimą tema: „Ką ir kaip pasakojame apie sakralias vietas piligrimui, turistui? Kryžių kalno atvejis“.

Po visų pasisakymų vyko diskusija, Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nariai diskutavo apie Lietuvos Šv. Jokūbo kelio perspektyvas, ženklinimo darbus, bendradarbiavimo galimybes, Šv. Jokūbo chorų festivalį bei kitas veiklas.

co funded cosme horiz en