Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos visuotinis susirinkimas 2019

Lapkričio 26 dieną, Kaune, „Domus Pacis“ svečių namuose, vyko visuotinis Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos susirinkimas. Visuotiniame susirinkime dalyvavo 16 (šešiolika) Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vadovų arba jų įgaliotų asmenų iš 25 (dvidešimt penkių) savivaldybių, asociacijos narių. Renginyje taip pat dalyvavo ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narių turizmo informacijos centrų atstovai, savivaldybių kultūros skyrių darbuotojai, bažnyčių atstovai.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019

Susirinkimas prasidėjo tradiciškai: sveikinimais, organizacinių reikalų aptarimu bei darbotvarkės pristatymu.
NUTARTA. Kvorumas patvirtintas, susirinkime dalyvavo ir balso teisę turėjo 16 iš 25 Lietuvos savivaldybių. Visuotinio susirinkimo pirmininku išrinktas Rytis Mykolas Račkauskas. Visuotinio susirinkimo sekretoriumi išrinktas Žygimantas Gudišauskas.
Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 0

Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos bei Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos prezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė išsamią asociacijos veiklų ataskaitą už 2018 bei dalinai 2019 metus. Asociacijos nariams buvo pristatytos naujos Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narės, informacija apie buvusius renginius, asociacijos partnerius, ženklinimo darbus, įgyvendintus projektus ir kitas veiklas, kurios buvo įgyvendintos praėjusiais metais.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 1

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 2

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai nutarė pritarti Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko ataskaitiniam pranešimui už veiklas, įgyvendintas praėjusiais metais.

Vėliau Li
etuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos bei Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos prezidentas, Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė asociacijos finansinę ataskaitą už 2018 metus.

NUTARTA. Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Račkausko pristatytai finansinei ataskaitai už 2018 metus. Renginio dalyviai apie asociacijos biudžetą turėjo klausimų, į kuriuos prezidentas atsakė konkrečiai ir argumentuotai.

Vėliau susirinkimo metu Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos techninio komiteto narys Dainiaus Varnas skaitė pranešimą apie tarptautinį Europos Šv. Jokūbo kelio „CREATIVE LOCI IACOBI“ projektą. Dainius minėjo, kad įgyvendinus šį projektą pasaulio piligrimai galės geriau pažinti Šv. Jokūbo kelią, jo atšakas visoje Europoje, susipažinti su šio kelio istorija, aplankyti žymiausias vietas ir UNESCO paveldo objektus.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 3

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 4

Didelio dėmesio susilaukė trečiasis pranešimas kurį pateikė kelionių po Lietuvą portalo www.pamatykLietuvoje.lt vadovas Arvydas Dotas skaitė pranešimą tema „Virtualūs žygių Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje gidai pamatykLietuvoje.lt portale“. Projekto vadovas pristatė jau sukurtus ir į platformą įkeltus Lietuvos Šv. Jokūbo kelio maršrutus, papasakojo ko reikia, kad tokie maršrutai būtų paruošti ir pristatyti visose Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybėse.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 5

Po Arvydo pranešimą skaitė Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė. Jos pagrindinė pranešimo tema buvo Vilniaus piligrimų centro pavyzdžio ir veiklos pristatymas. Ji minėjo, kad viena iš pagrindinių Vilniaus piligrimo centro veiklų yra teikti informaciją planuojantiems savo keliones piligrimams bei tiems, kurie jau atvyksta į Vilnių. Inesa akcentavo tai, kad Vilniaus piligrimų centras telkia fizinę (apgyvendinimo, rekolekcijų vietos), informacinę (internetinė erdvė), dvasinę (dvasiniai palydėtojai, Mišių tvarka, išpažintis, susitikimai su kunigais) ir socialinę (įvairios socialinės akcijos, į kurias gali įsitraukti atvykstantys svečiai) infrastruktūrą, reikalingą piligrimystei.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 6

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 7

Apie savivaldybių asociacijos kūrybišką bendradarbiavimą su koncertinės įstaigos Valstybinis choras „Vilnius“ atstovė Vaida Polionovienė skaitė pranešimą tema „Valstybinis choras „Vilnius“ ir Šv. Jokūbo festivalis“. Renginio dalyviams Vaida išsamiai pristatė jau devynis metus iš eilės vykstantį tarptautinį Šv. Jokūbo festivalį, papasakojo apie jo koncepciją bei pagrindinę idėją. Buvo pristatyta išsiplėtusi festivalio geografija, Vaida dėkojo Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijoms už bendradarbiavimą plėtojant Šv. Jokūbo chorų festivalį Lietuvoje ir už jos ribų.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 8

Renginio pabaigoje pranešimą „Religinio turizmo produkto kūrimas“ skaitė VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas. Jis pranešimo metu pristatė bendrą Lietuvos turizmo situaciją, paminėjo pagrindinius VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ išsikeltus tikslus: 3,8 mln. vietos ir užsienio turistų (+5 proc.), 8,5 mln. turistų nakvynių (+5 proc.) bei 1 mlrd. eurų užsienio turistų išlaidų (+4,7 proc.). Jis akcentavo tai, kad viena iš pagrindinių  „Keliauk Lietuvoje“ veiklos siekiamybių yra kelti nakvojančių turistų skaičių Lietuvoje.

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 9

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 10

Antroje šio pranešimo dalyje esamą Lietuvos religinio turizmo situaciją apžvelgė ir kuriamą Lietuvos religinio turizmo produktą pristatė „Kurk Lietuvai“ projekto atstovas Vytautas Vaitiekūnas. Jis iškėlė problemą, kad praktiškai nėra žinoma, kiek religinių turistų kasmet apsilanko Lietuvoje. Religinės traukos objektai nefiksuoja lankytojų skaičiaus, o Lietuvos statistikos departamentas rinkdamas informaciją apie užsienio turistus Lietuvoje neįtraukia religinių motyvų tarp apsilankymo priežasčių. ​Vytautas įvardijo pagrindinį Lietuvos religinio turizmo produkto tikslą - parengti religinio turizmo produkto modelį ir užtikrinti įgyvendinimo tęstinumą, ir padidinti atvykstamojo turizmo srautą Lietuvoje. Jis paminėjo ir tris pagrindines šio produkto dedamąsias: 

  • Vilniaus Dievo gailestingumo šventovė su jame esančiu gailestingojo Jėzaus paveikslu – visame krikščioniškame pasaulyje gerai žinomas ir gausiai piligrimų lankomas paveikslas. 
  • Šiluvos miestelis ir jame esanti Šiluvos šventovė - Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Tai pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje.
  • Šv. Jokūbo kelias – pirmasis Europos Tarybos kultūros kelias, besidriekiantis per Europą, tame tarpe per visą Lietuvos teritoriją. 

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 11

Po renginio programoje numatytų pranešimų vyko intensyvi diskusija apie bendrą Lietuvos Šv. Jokūbo kelio situaciją. Pasisakė Birštono, Lazdijų, Joniškio, Kaišiadorių ir kitų savivaldybių vadovai, asociacijos prezidentas, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ direktorius bei kiti renginio dalyviai, pasidalijo įvairiomis nuomonėmis, konstruktyviai diskutavo. Susirinkimo dalyviai turėjo konstruktyvių pasiūlymų visuotinio Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos susirinkimo nutarimo projektui. 

Lietuvos Sv Jokubo kelio savivaldybiu asociacijos visuotinis susirinkimas 2019 13