Šv. Jokūbo kelio asociacijų vadovai susitiko su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu

Advento metu Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pakvietė susitikimui Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentą Rytį Mykolą Račkauską ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentą Dainių Varną aptarti nuveiktus darbus ir ateities perspektyvas.

Susitikime taip pat dalyvavę Kultūros ministerijos bei Kultūros paveldo departamento  specialistai įdėmiai išklausė ir pritarė Šv. Jokūbo kelio kaip valstybės svarbos objekto įtraukimo į valstybės atitinkamos srities strateginius dokumentus galimybėms. Planuojama Šv. Jokūbo kelią kaip prioritetinį religinio turizmo objektą įtraukti į rengiamą Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją. Abiejų asociacijų vadovai išklausė patarimų, kokius „namų darbus” reikia atlikti, kad ši programa būtų įgyvendinama nacionaliniu lygiu.

 

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos informacija