Minimos Santiago de Compostela deklaracijos metinės

             Visiems Šv. Jokūbo kelio piligrimams ir draugams spalio 23-oji yra ypatinga diena, nes 1987.10.23 Europos Taryba (ET) paskelbė garsiąją Santiago de Compostela deklaraciją ir pripažino Camino de Santiago – Šv. Jokūbo kelią – pirmuoju arba seniausiuoju Europos kultūros keliu.

           Deklaracijos, kurios 32-ąsias metines šiemet paminėjome, autorius yra Marcelino Oreja y Aguirre, tuometinės Europos Tarybos generalinis sekretorius. Šis iškilus baskų tautos sūnus, vėliau tapęs ištikimu Lietuvos draugu, suprato mūsų išsilaisvinimo siekius, už geležinės uždangos Europos rytuose matė persekiojamus krikščionis ir siekė padėti jiems sugrįžti į Europos ir pasaulio žemėlapį. 

          Mums pavyko pasiekti, kad net keturios Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – atšakos, t. y. Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, būtų sertifikuotos ET Europos kultūros kelių instituto. Visos kartu jos vadinamos vienu, Švento Jokūbo keliu Lietuvoje arba Camino de Santiago Lituania, vardu. Dar vienas Šv. Jokūbo kelias – Švento Jokūbo žiedas, jungiantis visas vienuolika Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių, kol kas nesertifikuotas, t. y. nepripažintas tarptautiniu lygiu, tačiau dėl to nė kiek ne mažiau mėgiamas mūsų piligrimų.

               Modernėjančiame pasaulyje skubos ir sumaišties tiek daug, o noras gyventi be skrupulų, įsipatoginus toks gajus, kad kilnus Camino de Santiago deklaracijos tikslas – Europos krikščioniškųjų šaknų ir vertybių puoselėjimas, dievoieška ir visavertė asmenybės saviraiška – šiandien Lietuvoje kartais painiojamas su sportiniu turizmu, poilsinėmis ar kulinarinėmis kelionėmis.

            Mes siekiame telkti piligrimus eiti dvasios ugdymo keliu, ne vien nužygiuoti kuo daugiau kilometrų. Mums svarbu lankyti kelyje esančias šventoves – ir ne tik tas, kurios yra pavadintos Šv. apaštalo Jokūbo vardu, –  kitus paveldo objektus, naudojantis sertifikuotais tarptautiniais piligrimystės maršrutais, mūsų rūpesčiu pagamintuose Šv. Jokūbo kelio piligrimų pasuose antspaudais pažymint pasiektas kelio stotis.

             Piligrimystė – pirmiausia dvasinė kelionė, todėl malda, Dievo žodis šiose individualiose ar grupinėse kelionėse turi būti tas žibintas, kuris nušviečia kiekvieno iš mūsų gyvenimo taką, koks klaidus ar sunkus jis bebūtų.