Įgyvendintas Lietuvos Švento Jokūbo kelio skaitmeninio žemėlapio platformos projektas

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija įgyvendino Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos dalinai remiamą projektą, skirtą skaitmeninei Lietuvos Švento Jokūbo kelio žemėlapio platformai sukurti. Dėl šio projekto lėšų, šiuo metu 25-ias Lietuvos savivaldybes vienijanti asociacija, galėjo atlikti itin reikšmingus darbus, kurių dėka informacija apie reikšmingus pažintinius, kultūrinius bei paveldo objektus yra patogiai prieinama vienoje vietoje.

Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narės pasižymi itin gausiu ir turtingu Lietuvos architektūros, kulinarijos, gamtos bei kultūros paveldu, kuris įeina į Lietuvos Šv. Jokūbo kelio atkarpų ribas. Lietuvoje šiuo metu yra patvirtintos 4 tarptautinės Šv. Jokūbo kelio atkarpos vedančios per Lietuvos teritoriją: Žemaitijos / Karaliaučiaus kelias (269 km); Šiaulių kelias (403 km); Kauno kelias (410 km); Vilniaus kelias (493 km). Taip pat yra patvirtintas ir vidinis Lietuvos Šv. Jokūbo kelio žiedas, jungiantis visas Lietuvos Šv. Apaštalo Jokūbo vardu pavadintas šventoves (1056 km). Bendras tarptautinių Šv. Jokūbo kelio atkarpų ruožas Lietuvoje siekia net 1575 km.

Projektas yra ilgalaikis ir turi išliekamąją vertę, nes informacija pastoviai pildoma, atnaujinama, ateityje prie asociacijos prisijungs ir kitos savivaldybės, kurios taip pat galės talpinti informaciją apie jų regionuose esančius svarbius pažintinius bei skirtingo tipo kultūrinio paveldo objektus, kurie labai aktualūs mūsų šalyje  Šv. Jokūbo kelią atrandantiems vietos bei užsienio svečiams.

Pasiektas projekto tikslas:

Skaitmeninio Lietuvos Švento Jokūbo kelio atkarpų žemėlapio platformos projekto tikslas – šiuolaikiniu ir visoms amžiaus grupėms priimtinu interaktyviu būdu, sukurtoje platformoje supažindinti visuomenę ir pateikti informaciją apie Lietuvos Šv. Jokūbo kelio atkarpų maršrutus ir juose esantį turtingą Lietuvos architektūros, kulinarijos, gamtos bei kultūros paveldą.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

- Sukurti vieningą, interaktyvią Lietuvos Šv. Jokūbo kelio žemėlapio platformą, kurioje būtų talpinama informacija apie nužymėtus Lietuvos Šv. Jokūbo kelio atkarpų maršrutus.
- Didinti Lietuvos Šv. Jokūbo kelio ir jame esančio kultūros paveldo objektų žinomumą ir prieinamumą Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narių regionuose ir visoje Lietuvoje.
- Paskatinti Lietuvos gyventojus ir svečius keliauti Šv. Jokūbo kelio atkarpomis Lietuvoje pėsčiomis, dviračiais, kitu transportu ir tokiu būdu pažinti Lietuvos kultūros paveldą.