Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto posėdis Briuselyje

2019 m. gruodžio 3-4 dienomis Briuselyje posėdžiavo Europos Švento Jokūbo kelio federacijos Techninis komitetas. Posėdyje Lietuvai atstovavo federacijos prezidentas ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas Rytis Račkauskas, šios asociacijos vykdomasis sekretorius ir Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narys Žygimantas Gudišauskas bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos Lietuvoje narė Laima Andrikienė.

Techninio komiteto posėdyje dalyvavo federacijos nariai iš Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Lietuvos.

Komiteto posėdis prasidėjo pasirengimo naujam Švento Jokūbo kelio – Camino de Santiago – tinklo sertifikavimo etapui aptarimu. Europos kultūros kelių sertifikavimą atlieka Europos Tarybos Europos kultūros kelių institiutas. Beje, ši tarptautinė institucija Lietuvoje tėra sertifikavusi du kelius – Švento Jokūbo kelią ir Žydų kelią. Kalbant apie Šv. Jokūbo kelią Lietuvoje turimas galvoje jo atšakų tinklas, kurį sudaro keturios atšakos arba piligrimų maršrutai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, kurių bendras ilgis yra 1575 kilometrai. Lietuvoje besidriekiantis vidaus kelias, jungiantis visas vienuolika Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių, vadinamas Švento Jokūbo žiedu, kurio ilgis – 1056 km, kol kas nėra sertifikuotas, t. y., jis nėra pripažintas tarptautiniu lygiu. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių ir draugų asociacijos deda visas pastangas, kad ir šis piligrimų kelias artimiausiu metu būtų integruotas į jau serttifikuotų Šv. Jokūbo kelio maršrutų tinklą ir tuo būdu būtų pripažintas tarptautiniu lygiu.

Visose Europos Šv. Jokūbo kelio federacijai priklausančiose valstybėse, savivaldybėse ir regionuose pasirengimo sertifikavimui darbai vyksta jau keletą mėnesių, Europos Tarybos paskirtieji ekspertai tikrina atliktus darbus, kuriant šio piligrimų kelio infrastruktūrą federacijos narėse, be to, ir pasiektą pažangą pagal eilę kitų kriterijų, kurie yra privalomi, siekiant tarptautinio pripažinimo ir jį liudijančio Europos kultūros kelio sertifikato. Tikimės, kad šių metų pavasarį Šv. Jokūbo kelio tinklas Lietuvoje bus sėkmingai sertifikuotas, ir naujasis sertifikatas galios artimiausius trejus metus.

Techninio komiteto posėdyje buvo aptarti ir Europos dienos minėjimo Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos narėse – savivaldybėse, regionuose, valstybėse – rezultatai. Europos diena – tai Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo diena, spalio 23-oji. Šia deklaracija 1987 metais Europos Taryba paskelbė Švento Jokūbo kelią, Camino de Santiago, pirmuoju arba seniausiuoju Europos kultūros keliu. Naujoji federacijos iniciatyva – Europos dienos minėjimas – jos valstybėse narėse virto dešimtadieniu, kurio metu vyko tai progai skirti renginiai.

Ypatingai aktyvūs minint Europos dieną dieną buvo ispanai, lenkai ir portugalai. Lietuva, kaip dažnai nutinka, atrodė kukliai, priežastis – nebuvo pristatyti darbai, kurie buvo atlikti. Techninio komiteto nariams pateiktoji ataskaita posėdžio metu buvo papildyta joje nepaminėtais Europos dienai skirtais Lietuvoje vykusiais renginiais, tai yra: spalio 18 d. tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio koncertas, kurio metu pirmą kartą Panevėžyje atlikta Šv. Jokūbo keliui skirta oratorija „Piligrimas” (libreto autorius – H. Kunčius, muzikos autoriai – kompozitoriai G. Svilainis, D. Digimas ir M. Natalevičius), įvykęs Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, spalio 19 d. – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos organizuotas piligrimų žygis Šv. Jokūbo kelio Vilniaus atšakos maršrutu Merkinė – Panara – Liškiava, kuriame dalyvavo ir LRT laidos „Šventadienio mintys” komanda. Spalio 20 dieną Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis pirmą kartą pasiekė Klaipėdą, oratorija „Piligrimas” nuskambėjo Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. O spalio 15-ąją Lietuvos Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos narė Laima Andrikienė Madride aplankė šios Europos Tarybos deklaracijos „tėvą” – iškilų ispaną Marcelino Oreja y Aguirre, buvusį Europos Tarybos generalinį sekretorių, kurio iniciatyva ir pastangomis turime Santiago de Compostela deklaraciją.

Dvi dienas posėdžiavę komiteto nariai aptarė ir artimiausių metų darbus, pasirengimą 2020 m. birželį Lenkijoje vyksiančiai Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Generalinei asamblėjai, taip pat naujų narių priėmimą. Lietuvos atstovai pasiūlė apsvarstyti kai kurių Latvijos, Ukrainos ir Gruzijos savivaldybių narystės federacijoje perspektyvą. Šioji Lietuvos iniciatyva buvo palankiai priimta, tačiau svarbiausią darbą turi atlikti patys pretendentai.

Komiteto nariai buvo supažindinti su prasidėjusiu pasirengimu 2021 metais vyksiantiems svarbiems renginiams. Tarp jų – Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos, kurios nare Lietuva tapo 2016 m. birželio 3 dieną, 10 metų jubiliejus.

2021-ieji – Kompostelos Šventieji Metai, metai, kai liepos 25 d. yra sekmadienis. Per šimtmetį tai nutinka 14 kartų. Tais metais atvykus į Santiago de Compostela miestą, aplankius Šv. apaštalo Jokūbo kapą jo vardo katedroje, dalyvavus Šv. Mišiose, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis, atlikus išpažintį ir priėmus šv. Komuniją, Katalikų bažnyčia suteikia pilną indulgenciją – visų nuodėmių atleidimą. Tokiais metais į Santiago de Compostela miestą, į Švento Jokūbo katedrą traukia ypatingai daug piligrimų: remiantis Galicijos vyriausybės duomenimis, 2006 metais jų užregistruota 278 041, 2010 m. – 272 417. Dalis piligrimų buvo ir neabejotinai vėl bus iš Lietuvos. Skatinkime jaunimą ir vyresniuosius pradėti piligrimystę į Santiago de Compostela Lietuvoje, iškeliauti į Ispaniją iš namų ir su lietuvišku Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasu.

Informaciją parengė Laima Andrikienė