Bendradarbiavimas bus tęsiamas: Šv. Jokūbo kelio savivaldybių ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos veiks išvien

Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, šiuo metu vienijanti 25 Lietuvos savivaldybes, bei Švento Jokūbo kelio draugų asociacija, vienijanti piligrimystės tradiciją puoselėjančius, Švento Jokūbo kelio atšakų Lietuvoje bei jose esančių šventovių ir kitų lankytinų objektų ženklinimu besirūpinančius mūsų valstybės piliečius, susitarė toliau tęsti prieš trejus metus pradėtą bendradarbiavimą. Tai liudija abiejų asociacijų vadovų lapkričio 4 dieną pasirašytas susitarimas, galiosiantis artimiausius trejus metus – iki  2022 metų lapkričio 4 dienos.  

Šiuo susitarimu abi asociacijos dar kartą pareiškė apie savo pasirengimą veikti išvien, bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus, kuriant Lietuvoje Švento Jokūbo kelių tinklą ir šių kelių infrastruktūrą, taip pat ženklinant kelius ir jų objektus, tam naudojant vieningą Europos Tarybos patvirtintą Šv. Jokūbo kelio ženklą; saugant, atkuriant ir įprasminant Švento Jokūbo keliuose ir šalia jų esantį  istorinį, architektūros, kultūros ir gamtinį paveldą; siekiant gauti ES finansinę paramą Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje plėtrai, informacijos apie juo sklaidai, piligrimystei reikalingos infrastruktūros kūrimui ir vystymui; skatinant ir vystant piligrimystės tradicijas Lietuvoje apskritai ir jos savivaldybėse, skatinant Šv. Jokūbo keliuose esančių miestų, rajonų ir regionų tarpusavio kultūrinius mainus; skleidžiant informaciją apie Lietuvoje esančias Švento Jokūbo kelio atšakas Lietuvoje ir užsienyje; skatinant užsienio valstybių piliečių religinį, dvasinį, kultūrinį turizmą į Lietuvą, tam panaudojant Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos tinklą ir galimybes; bendradarbiaujant su panašiomis asociacijomis kitose Europos valstybėse, pirmenybę teikiant valstybėms ir jų savivaldybėms, kurios yra įsijungusios į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją.

Bendradarbiavimo protokole pažymima, kad bus veikiama, remiantis 1987 m. spalio 23 d. Europos Tarybos Santiago de Compostela deklaracija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu „Dėl Švento Jokūbo kelio per Lietuvą”, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos nuostatomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Vyskupų Konferencijos rekomendacijas.

Trejus metus vykęs konstruktyvus abiejų asociacijų bendradarbiavimas davė vaisių, kuriais galima pasidžiaugti.  Tai – ir abiejų asociacijų remiama, kiekvienų metų gegužės – birželio mėnesiais vykstanti Švento Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė (globėja – Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė), kasmet apimanti vis naujas savivaldybes, kelis tūkstančius jaunų žmonių paskatinusi stoti į Švento Jokūbo piligrimų kelią, tapti jo ambasadoriais.

Dar vienas ryškus bendradarbiavimo pavyzdys – abiejų asociacijų partnerystė su valstybiniu choru „Vilnius” ir  broliais dominikonais, rengiant tradicinį tarptautinį Švento Jokūbo muzikos festivalį. Ir praėjusiais, ir šiais metais festivalio koncertus Alytuje, Panevėžyje, kituose Lietuvos miestuose rėmė savivaldybės – Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narės. Ši partnerystė ir bendras veikimas suteikia Šv. Jokūbo piligrimų keliui Lietuvoje naujų atspalvių, aukštosios kultūros dedamąją, o lietuviškuosius Švento Jokūbo kelius padaro patrauklesnius ir net išskirtinius Europoje.

Asociacijų bendradarbiavimas yra akivaizdus ir kitose srityse: Šv. Jokūbo kelio atšakų ir jose esančių šventovių bei kitų lankytinų objektų ženklinimas, piligrimams reikalingos infrastruktūros kūrimas, informacijos apie Švento Jokūbo kelią Lietuvoje sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas Europos Švento Jokūbo kelio federacijoje, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

 

Švento Jokūbo kelio draugų asociacijos informacija