Maironių koplytėlė

Koplytėlę yra gražiajame Dubysos slėnyje, prie Kelmės - Tytuvėnų kelio, už dviejų kilometrų nuo Maironių bažnyčios. Po koplytėle stūkso didelis akmuo, ant kurio yra įspaustos žymės, kurios, pasak senų žmonių, esančios, vaiko pėda, lazda ir kelis. Apytiksliai prieš 163 metus vietos gyventojas Žilinskas rado šį akmenį ir toje vietoje pastatė mažą 1, 5 m. aukščio koplytėlę su Švč. M. Marijos statulėle, o šalia - kryžių. Kalbama, kad pastatyti koplytėlę Žilinską paskatino regėjimas. Jam pasirodžiusi Švč. M. Marija liepusi toje vietoje pastatyti koplytėlę. Žilinskas iki pat savo žemiškojo gyvenimo pabaigos prižiūrėjo koplytėlę ir stebuklingąjį šaltinėlį. Po Žilinsko mirties ant akmens buvo pastatyta kita, didesnė, bent keturis žmones sutalpinanti medinė koplytėlė. Ją pastatė Jautakis, gyvenęs Pavengrio kaime Tytuvėnų valsčiuje. Jautakis buvęs paralyžiuotas, pažadėjęs pastatyti koplytėlę ir išgijęs. Jautakio statytąją koplytėlę pašventino Saudininkų klebonas kun. P. Vaškevičius. Toje koplytėlėje buvo Švč. M. Marijos statula ir akmuo su įspaustais ženklais. Tiek aplink pirmąją, tiek aplink antrąją koplytėlę žmonės eidavo keliais ir melsdavosi. Be to, netoliese yra šaltinėlis, kurio vanduo daug ką pagydė.
Koplytėlės viduje yra altorius su Švč. M. Marijos statula. Dar buvo Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. M. Marijos Širdies paveikslai, jie buvo pavogti kartu su kitais meno dirbiniais. Netoli altoriaus matyti įmūrytas garsusis akmuo su žymėmis. Ant sienų buvo iškabintos Kryžiaus Kelio stotys. Koplytėlę buvo apvogę net keletą kartų, pavogė visus paveikslus, Kryžiaus Kelio stotis ir Švč. M. Marijos statulėlę. Dabartinę Švč. Mergelės statulėlę, esančią koplytėlėje, padovanojo vienuolis Mickevičius, ji jau penktoji. Koplytėlės stogas skardinis, mūro būklė, kaip šimtamečio pastato, labai gera. Už penkiasdešimties metrų nuo koplytėlės yra šaltinėlis, kurio vanduo kaupiasi šulinyje, o vandens perteklius teka į Dubysos upę.

Maironių koplytėlė

Maironių k., Kelmės r.