Draugai

Šv. Jokūbo kelio draugų ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos siekdamos stiprinti piligrimystės idėjas, kviečia vienytis krikščionis piligrimus.
Piligrimystės idėjos Lietuvoje gajos ir vis labiau stiprėja nuo pirmųjų nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo metų. Tikėjimą stiprinančios kelionės po Lietuvos šventas vietas – Kryžių kalną, Šiluvą, Aušros vartus ir kitas – tapo neatsiejama tikinčiųjų gyvenimo dalimi. Vis labiau globalėjančiame pasaulyje atrandamos ir kitos kiekvienam krikščioniui svarbios sakralios vietos. Viena iš jų – Šv. Jokūbo kelias šiaurės Ispanijoje.
Camino de Santiago (Šv. Jokūbo kelias) prasideda Prancūzijoje, Saint Jean de pied port mieste ir tęsiasi per visą šiaurinę Ispanijos dalį iki Santiago de Compostela katedros, kur, tikima, yra palaidotas Apaštalas Jokūbas. Kelias žinomas nuo viduramžių, juo piligrimai keliauja apie 1000 metų. Camino de Santiago ilgis siekia beveik 800 kilometrų. Tai vienintelis piligrimų kelias, kuris yra įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą.
Nemažai tikinčiųjų iš Lietuvos yra ėję, arba norėtų eiti šiuo Keliu, ar kitaip prisidėti prie piligrimystės idėjų plėtros stiprinant tikėjimą.
Plėtodamos piligrimystės idėjas asociacija siekia:
- vienyti krikščionis piligrimus ir norinčius jais tapti bei puoselėjančius šv. Jokūbo piligrimystės idėjas;
- bendradarbiauti su Ispanijos ir kitų valstybių organizacijomis, puoselėjančiomis Šv. Jokūbo kelio ir apskritai piligrimystės idėjas;
- organizuoti ir padėti organizuoti piligrimines keliones Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje ir užsienyje, organizuoti konferencijas, seminarus, stovyklas, kitus renginius, susijusius su piligrimystės idėjų plėtra;
- žymėti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelio atšakas, rūpintis gamtinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimu;
- rinkti, sisteminti, analizuoti, kaupti medžiagą apie piligrimines keliones ir Šv. Jokūbo dvasinius pėdsakus Lietuvoje;
- organizuoti Šv. Jokūbo kelių mokslinius tyrimus, rūpintis šių kelių propagavimu;
- rengti projektus, parodas, įvairias piligrimystės programas, piligriminių kelių maršrutus;
- organizuoti labdaros ir kitus renginius, padėsiančius plėtoti Asociacijos veiklą;
- dalyvauti aktualių dorovinių problemų svarstymuose;
- steigti Šv. Jokūbo draugijas parapijose;
- leisti periodinius ir kitokius leidinius, bendradarbiauti su žiniasklaida;
- gaminti Šv. Jokūbo kelių žymėjimui ir piligrimų žygiams reikalingą atributiką;
- teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Asociacijos steigimo iniciatorė, viena iš steigėjų, pati aktyviausia jos narė - Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija
Prezidentė: Birutė Nenortaitė
Valdybos pirmininkas: Valdas Kilpys

Kontaktai:
P. Višinskio g. 11, Kaunas 44147, Lietuva,
el. p. jokuboasociacija@gmail.com,
Įm. kodas 303222596,
Sąskaita LT757300010141271834 Swedbank